3 Ревизии (trunk)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Xuefer f7035318b7 fix xtest преди 7 години
  Xuefer 7cd9b79490 show basename for easier trace log reader преди 8 години
  Xuefer 0af13b375c split trace преди 8 години