Преглед на файлове

disassemble: fix QM_ASSIGN_VAR info

master
Xuefer преди 5 години
родител
ревизия
d94534988e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      xcache/xc_opcode_spec_def.h

+ 1
- 1
xcache/xc_opcode_spec_def.h Целия файл

@@ -298,7 +298,7 @@ static const xc_opcode_spec_t xc_opcode_spec[] = {
OPSPEC( UNUSED, UNUSED, UNUSED, UNUSED) /* 154 ADD_TRAIT */
OPSPEC( UNUSED, UNUSED, UNUSED, UNUSED) /* 155 BIND_TRAITS */
OPSPEC( UNUSED, UNUSED, UNUSED, UNUSED) /* 156 SEPARATE */
OPSPEC( UNUSED, UNUSED, UNUSED, UNUSED) /* 157 QM_ASSIGN_VAR */
OPSPEC( UNUSED, STD, UNUSED, UNUSED) /* 157 QM_ASSIGN_VAR */
OPSPEC( UNUSED, UNUSED, UNUSED, UNUSED) /* 158 JMP_SET_VAR */
#endif
#ifdef ZEND_ENGINE_2_5


Зареждане…
Отказ
Запис