Преглед на файлове

Forgot variable declaration

erdgeist преди 8 години
родител
ревизия
eed4a42292
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      ot_fullscrape.c

+ 1
- 0
ot_fullscrape.c Целия файл

@ -102,6 +102,7 @@ static int fullscrape_increase( int *iovec_entries, struct iovec **iovector,
/* When compressing, we have all the bytes in output buffer */
#ifdef WANT_COMPRESSION_GZIP
if( mode & TASK_FLAG_GZIP ) {
int zres;
*re -= OT_SCRAPE_MAXENTRYLEN;
strm->next_out = (uint8_t*)*r;
strm->avail_out = OT_SCRAPE_CHUNK_SIZE;


Зареждане…
Отказ
Запис