Przeglądaj źródła

Dont ruin the srandomdev initialisation in trackerlogic's init

erdgeist 8 lat temu
rodzic
commit
7e2bef9bf7
1 zmienionych plików z 1 dodań i 2 usunięć
  1. +1
    -2
      trackerlogic.c

+ 1
- 2
trackerlogic.c Wyświetl plik

@ -411,13 +411,12 @@ void exerr( char * message ) {
}
void trackerlogic_init( ) {
srandom( time(NULL) );
g_tracker_id = random();
if( !g_stats_path )
g_stats_path = "stats";
g_stats_path_len = strlen( g_stats_path );
/* Initialise background worker threads */
mutex_init( );
clean_init( );


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz