Преглед на файлове

Dont ruin the srandomdev initialisation in trackerlogic's init

erdgeist преди 8 години
родител
ревизия
7e2bef9bf7
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -2
      trackerlogic.c

+ 1
- 2
trackerlogic.c Целия файл

@ -411,13 +411,12 @@ void exerr( char * message ) {
}
void trackerlogic_init( ) {
srandom( time(NULL) );
g_tracker_id = random();
if( !g_stats_path )
g_stats_path = "stats";
g_stats_path_len = strlen( g_stats_path );
/* Initialise background worker threads */
mutex_init( );
clean_init( );


Зареждане…
Отказ
Запис