Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Felix von Leitner 0d817b6e57 add man pages for fmt_copybytes and fmt_copybytes_sizeof_minus1 před 6 měsíci
..
fmt_8long.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_8long.c move unit tests into each file (compile with -DUNITTEST) před 3 roky
fmt_8longlong.c move unit tests into each file (compile with -DUNITTEST) před 3 roky
fmt_asn1derlength.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_asn1derlength.c a few more test suites před 3 roky
fmt_asn1dertag.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_asn1dertag.c a few more test suites před 3 roky
fmt_copybytes.3 add man pages for fmt_copybytes and fmt_copybytes_sizeof_minus1 před 6 měsíci
fmt_copybytes_sizeof_minus1.3 add man pages for fmt_copybytes and fmt_copybytes_sizeof_minus1 před 6 měsíci
fmt_double.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_double.c switch to size_t and ssize_t před 14 roky
fmt_escapecharc.c fix unit test for fmt_escapecharc před 2 roky
fmt_escapecharhtml.c move unit tests into each file (compile with -DUNITTEST) před 3 roky
fmt_escapecharjson.c move unit tests into each file (compile with -DUNITTEST) před 3 roky
fmt_escapecharquotedprintable.c move unit tests into each file (compile with -DUNITTEST) před 3 roky
fmt_escapecharquotedprintableutf8.c $ make WERROR=-Werror now builds with -Werror před 6 roky
fmt_escapecharxml.c darwin compat před 5 roky
fmt_fill.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_fill.c remove compiler warnings před 6 roky
fmt_httpdate.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_httpdate.c half-hearted improvements to Windows compilability před 1 rokem
fmt_human.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_human.c remove compiler warnings před 6 roky
fmt_humank.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_humank.c remove compiler warnings před 6 roky
fmt_iso8601.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_iso8601.c half-hearted improvements to Windows compilability před 1 rokem
fmt_long.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_long.c remove compiler warnings před 6 roky
fmt_longlong.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_longlong.c get rid of some compiler warnings před 6 roky
fmt_minus.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_minus.c switch to size_t and ssize_t před 14 roky
fmt_netstring.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_netstring.c add netstring formatter před 5 roky
fmt_pad.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_pad.c remove compiler warnings před 6 roky
fmt_pb_double.c add marshaling code for protocol buffers před 5 roky
fmt_pb_float.c add marshaling code for protocol buffers před 5 roky
fmt_pb_int.c add marshaling code for protocol buffers před 5 roky
fmt_pb_sint.c add marshaling code for protocol buffers před 5 roky
fmt_pb_string.c add marshaling code for protocol buffers před 5 roky
fmt_pb_tag.c add marshaling code for protocol buffers před 5 roky
fmt_pb_type0_sint.c add marshaling code for protocol buffers před 5 roky
fmt_pb_type1_double.c add marshaling code for protocol buffers před 5 roky
fmt_pb_type1_fixed64.c add marshaling code for protocol buffers před 5 roky
fmt_pb_type2_string.c add marshaling code for protocol buffers před 5 roky
fmt_pb_type5_fixed32.c add marshaling code for protocol buffers před 5 roky
fmt_pb_type5_float.c add marshaling code for protocol buffers před 5 roky
fmt_plusminus.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_plusminus.c switch to size_t and ssize_t před 14 roky
fmt_str.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_str.c shut up new gcc 6 warnings před 4 roky
fmt_strm.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_strm_internal.c fix gcc warning před 13 roky
fmt_strn.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_strn.c another gcc 6 warning fix před 4 roky
fmt_tohex.c remove compiler warnings před 6 roky
fmt_uint.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_uint0.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_ulong.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_ulong.c move unit tests into each file (compile with -DUNITTEST) před 3 roky
fmt_ulong0.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_ulong0.c switch to size_t and ssize_t před 14 roky
fmt_ulonglong.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_ulonglong.c remove compiler warnings před 6 roky
fmt_utf8.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_utf8.c move unit tests into each file (compile with -DUNITTEST) před 3 roky
fmt_varint.c another gcc 6 warning fix před 4 roky
fmt_xlong.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_xlong.c move unit tests into each file (compile with -DUNITTEST) před 3 roky
fmt_xlonglong.3 #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> před 3 roky
fmt_xlonglong.c remove compiler warnings před 6 roky
fmt_xmlescape.c fix unit test for fmt_escapecharc před 2 roky