Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

8 wiersze
153 B

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <net/if.h>
int main() {
static char ifname[IFNAMSIZ];
char *tmp=if_indextoname(0,ifname);
}