Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 

8 regels
153 B

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <net/if.h>
int main() {
static char ifname[IFNAMSIZ];
char *tmp=if_indextoname(0,ifname);
}