Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 

15 regels
337 B

#include "scan.h"
#include <ctype.h>
unsigned long scan_charsetnskip(const char *s,const char *charset,unsigned long limit) {
register const char *t=s;
register const char *u=t+limit;
register const char* i;
while (t<u) {
for (i=charset; *i; ++i)
if (*i==*t) break;
if (*i!=*t) break;
++t;
}
return t-s;
}