Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

34 wiersze
1.1 KiB

#ifndef _ARRAY_H
#define _ARRAY_H
#include "uint64.h"
#include <errno.h>
typedef struct {
char* p;
int64 allocated; /* in bytes */
uint64 initialized; /* in bytes */
/* p and allocated nonzero: array is allocated */
/* p and allocated zero: array is unallocated */
/* p zero and allocated < 0: array is failed */
} array;
void* array_allocate(array* x,uint64 membersize,int64 pos);
void* array_get(array* x,uint64 membersize,int64 pos);
void* array_start(const array* const x);
int64 array_length(const array* const x,uint64 membersize);
int64 array_bytes(const array* const x);
void array_truncate(array* x,uint64 membersize,int64 len);
void array_trunc(array* x);
void array_reset(array* x);
void array_fail(array* x);
int array_equal(const array* const x,const array* const y);
void array_cat(array* to,const array* const from);
void array_catb(array* to,const char* from,uint64 len);
void array_cats(array* to,const char* from);
void array_cats0(array* to,const char* from);
void array_cat0(array* to);
void array_cate(array* to,const array* const from,int64 pos,int64 stop);
#endif