Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

7 wiersze
180 B

#include "buffer.h"
int buffer_putflush(buffer* b,const char* x,unsigned long int len) {
if (buffer_put(b,x,len)<0) return -1;
if (buffer_flush(b)<0) return -1;
return 0;
}