Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 

7 regels
180 B

#include "buffer.h"
int buffer_putflush(buffer* b,const char* x,unsigned long int len) {
if (buffer_put(b,x,len)<0) return -1;
if (buffer_flush(b)<0) return -1;
return 0;
}