Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
Felix von Leitner 81e832ddf9 add yenc 19 år sedan
buffer Fixed input buffers, thanks to David Lichteblau. 19 år sedan
byte buffering updates 19 år sedan
fmt fmt_long did not count the '-' 19 år sedan
mmap document error signalling through (void*)0 return code. 19 år sedan
open open_write also didn't specify mode 0644 19 år sedan
scan bug fixes 19 år sedan
socket ugly bug in scan_ip6 that manifests if the IPv6 number starts with a 19 år sedan
str Initial revision 20 år sedan
stralloc update make clean, 19 år sedan
test test/uudecode now appears to actually work ;) 19 år sedan
textcode add yenc 19 år sedan
uint add man pages for uint32_read* 19 år sedan
unix fixed typos. 20 år sedan
.cvsignore work around compilers that don't understand "static inline" 19 år sedan
CHANGES add yenc 19 år sedan
COPYING Initial revision 20 år sedan
Makefile add url encoding 19 år sedan
buffer.h Fixed input buffers, thanks to David Lichteblau. 19 år sedan
byte.h remove __THROW 19 år sedan
fmt.h don't include str.h in fmt.h 19 år sedan
ip4.h renamed ip[46]_fmt to fmt_ip[46] 20 år sedan
ip6.h renamed ip[46]_fmt to fmt_ip[46] 20 år sedan
mmap.h bsd and macosx compatibility 19 år sedan
ndelay.h Initial revision 20 år sedan
open.h remove __THROW 19 år sedan
scan.h remove __THROW 19 år sedan
socket.h more man pages, rename socket_mcttl6 to socket_mchopcount6 20 år sedan
str.h remove __THROW 19 år sedan
stralloc.h add comments 19 år sedan
t.c add yenc 19 år sedan
textcode.h add url encoding 19 år sedan
tryinline.c work around compilers that don't understand "static inline" 19 år sedan
tryip6.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 år sedan
tryn2i.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 år sedan
trysl.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 år sedan
uint16.h bsd and macosx compatibility 19 år sedan
uint32.h oooops, forgot brackets 19 år sedan
uint64.h remove __THROW 19 år sedan