Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
Felix von Leitner 81e832ddf9 add yenc 18 jaren geleden
buffer Fixed input buffers, thanks to David Lichteblau. 19 jaren geleden
byte buffering updates 19 jaren geleden
fmt fmt_long did not count the '-' 19 jaren geleden
mmap document error signalling through (void*)0 return code. 19 jaren geleden
open open_write also didn't specify mode 0644 19 jaren geleden
scan bug fixes 19 jaren geleden
socket ugly bug in scan_ip6 that manifests if the IPv6 number starts with a 19 jaren geleden
str Initial revision 20 jaren geleden
stralloc update make clean, 19 jaren geleden
test test/uudecode now appears to actually work ;) 18 jaren geleden
textcode add yenc 18 jaren geleden
uint add man pages for uint32_read* 19 jaren geleden
unix fixed typos. 20 jaren geleden
.cvsignore work around compilers that don't understand "static inline" 19 jaren geleden
CHANGES add yenc 18 jaren geleden
COPYING Initial revision 20 jaren geleden
Makefile add url encoding 18 jaren geleden
buffer.h Fixed input buffers, thanks to David Lichteblau. 19 jaren geleden
byte.h remove __THROW 19 jaren geleden
fmt.h don't include str.h in fmt.h 19 jaren geleden
ip4.h renamed ip[46]_fmt to fmt_ip[46] 20 jaren geleden
ip6.h renamed ip[46]_fmt to fmt_ip[46] 20 jaren geleden
mmap.h bsd and macosx compatibility 19 jaren geleden
ndelay.h Initial revision 20 jaren geleden
open.h remove __THROW 19 jaren geleden
scan.h remove __THROW 19 jaren geleden
socket.h more man pages, rename socket_mcttl6 to socket_mchopcount6 20 jaren geleden
str.h remove __THROW 19 jaren geleden
stralloc.h add comments 19 jaren geleden
t.c add yenc 18 jaren geleden
textcode.h add url encoding 18 jaren geleden
tryinline.c work around compilers that don't understand "static inline" 19 jaren geleden
tryip6.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 jaren geleden
tryn2i.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 jaren geleden
trysl.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 jaren geleden
uint16.h bsd and macosx compatibility 19 jaren geleden
uint32.h oooops, forgot brackets 19 jaren geleden
uint64.h remove __THROW 19 jaren geleden