Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
Felix von Leitner 5d07297e8c fmt_str was broken. It did not check for out==NULL 19 yıl önce
buffer some constness stuff for buffer_0, an experimental optimization for 19 yıl önce
byte remove even more void* 19 yıl önce
fmt fmt_str was broken. It did not check for out==NULL 19 yıl önce
mmap bsd and macosx compatibility 19 yıl önce
open Initial revision 20 yıl önce
scan bug fixes 19 yıl önce
socket more bug fixes 19 yıl önce
str Initial revision 20 yıl önce
stralloc Initial revision 20 yıl önce
uint more bug fixes 19 yıl önce
unix fixed typos. 20 yıl önce
.cvsignore work around compilers that don't understand "static inline" 19 yıl önce
CHANGES fmt_str was broken. It did not check for out==NULL 19 yıl önce
COPYING Initial revision 20 yıl önce
Makefile socklen_t compatibility cruft. 19 yıl önce
buffer.h some constness stuff for buffer_0, an experimental optimization for 19 yıl önce
byte.h remove __THROW 19 yıl önce
fmt.h remove __THROW 19 yıl önce
ip4.h renamed ip[46]_fmt to fmt_ip[46] 20 yıl önce
ip6.h renamed ip[46]_fmt to fmt_ip[46] 20 yıl önce
mmap.h bsd and macosx compatibility 19 yıl önce
ndelay.h Initial revision 20 yıl önce
open.h remove __THROW 19 yıl önce
scan.h remove __THROW 19 yıl önce
socket.h more man pages, rename socket_mcttl6 to socket_mchopcount6 20 yıl önce
str.h remove __THROW 19 yıl önce
stralloc.h remove __THROW 19 yıl önce
t.c fmt_str was broken. It did not check for out==NULL 19 yıl önce
tryinline.c work around compilers that don't understand "static inline" 19 yıl önce
tryip6.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 yıl önce
tryn2i.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 yıl önce
trysl.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 yıl önce
uint16.h bsd and macosx compatibility 19 yıl önce
uint32.h bsd and macosx compatibility 19 yıl önce
uint64.h remove __THROW 19 yıl önce