Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
Felix von Leitner 5d07297e8c fmt_str was broken. It did not check for out==NULL 19 år sedan
buffer some constness stuff for buffer_0, an experimental optimization for 19 år sedan
byte remove even more void* 19 år sedan
fmt fmt_str was broken. It did not check for out==NULL 19 år sedan
mmap bsd and macosx compatibility 19 år sedan
open Initial revision 20 år sedan
scan bug fixes 19 år sedan
socket more bug fixes 19 år sedan
str Initial revision 20 år sedan
stralloc Initial revision 20 år sedan
uint more bug fixes 19 år sedan
unix fixed typos. 20 år sedan
.cvsignore work around compilers that don't understand "static inline" 19 år sedan
CHANGES fmt_str was broken. It did not check for out==NULL 19 år sedan
COPYING Initial revision 20 år sedan
Makefile socklen_t compatibility cruft. 19 år sedan
buffer.h some constness stuff for buffer_0, an experimental optimization for 19 år sedan
byte.h remove __THROW 19 år sedan
fmt.h remove __THROW 19 år sedan
ip4.h renamed ip[46]_fmt to fmt_ip[46] 20 år sedan
ip6.h renamed ip[46]_fmt to fmt_ip[46] 20 år sedan
mmap.h bsd and macosx compatibility 19 år sedan
ndelay.h Initial revision 20 år sedan
open.h remove __THROW 19 år sedan
scan.h remove __THROW 19 år sedan
socket.h more man pages, rename socket_mcttl6 to socket_mchopcount6 20 år sedan
str.h remove __THROW 19 år sedan
stralloc.h remove __THROW 19 år sedan
t.c fmt_str was broken. It did not check for out==NULL 19 år sedan
tryinline.c work around compilers that don't understand "static inline" 19 år sedan
tryip6.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 år sedan
tryn2i.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 år sedan
trysl.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 år sedan
uint16.h bsd and macosx compatibility 19 år sedan
uint32.h bsd and macosx compatibility 19 år sedan
uint64.h remove __THROW 19 år sedan