Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
Felix von Leitner 5d07297e8c fmt_str was broken. It did not check for out==NULL 19 jaren geleden
buffer some constness stuff for buffer_0, an experimental optimization for 19 jaren geleden
byte remove even more void* 19 jaren geleden
fmt fmt_str was broken. It did not check for out==NULL 19 jaren geleden
mmap bsd and macosx compatibility 19 jaren geleden
open Initial revision 20 jaren geleden
scan bug fixes 19 jaren geleden
socket more bug fixes 19 jaren geleden
str Initial revision 20 jaren geleden
stralloc Initial revision 20 jaren geleden
uint more bug fixes 19 jaren geleden
unix fixed typos. 20 jaren geleden
.cvsignore work around compilers that don't understand "static inline" 19 jaren geleden
CHANGES fmt_str was broken. It did not check for out==NULL 19 jaren geleden
COPYING Initial revision 20 jaren geleden
Makefile socklen_t compatibility cruft. 19 jaren geleden
buffer.h some constness stuff for buffer_0, an experimental optimization for 19 jaren geleden
byte.h remove __THROW 19 jaren geleden
fmt.h remove __THROW 19 jaren geleden
ip4.h renamed ip[46]_fmt to fmt_ip[46] 20 jaren geleden
ip6.h renamed ip[46]_fmt to fmt_ip[46] 20 jaren geleden
mmap.h bsd and macosx compatibility 19 jaren geleden
ndelay.h Initial revision 20 jaren geleden
open.h remove __THROW 19 jaren geleden
scan.h remove __THROW 19 jaren geleden
socket.h more man pages, rename socket_mcttl6 to socket_mchopcount6 20 jaren geleden
str.h remove __THROW 19 jaren geleden
stralloc.h remove __THROW 19 jaren geleden
t.c fmt_str was broken. It did not check for out==NULL 19 jaren geleden
tryinline.c work around compilers that don't understand "static inline" 19 jaren geleden
tryip6.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 jaren geleden
tryn2i.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 jaren geleden
trysl.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. 19 jaren geleden
uint16.h bsd and macosx compatibility 19 jaren geleden
uint32.h bsd and macosx compatibility 19 jaren geleden
uint64.h remove __THROW 19 jaren geleden