Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Felix von Leitner 5d07297e8c fmt_str was broken. It did not check for out==NULL před 19 roky
buffer some constness stuff for buffer_0, an experimental optimization for před 19 roky
byte remove even more void* před 19 roky
fmt fmt_str was broken. It did not check for out==NULL před 19 roky
mmap bsd and macosx compatibility před 19 roky
open Initial revision před 20 roky
scan bug fixes před 19 roky
socket more bug fixes před 19 roky
str Initial revision před 20 roky
stralloc Initial revision před 20 roky
uint more bug fixes před 19 roky
unix fixed typos. před 20 roky
.cvsignore work around compilers that don't understand "static inline" před 19 roky
CHANGES fmt_str was broken. It did not check for out==NULL před 19 roky
COPYING Initial revision před 20 roky
Makefile socklen_t compatibility cruft. před 19 roky
buffer.h some constness stuff for buffer_0, an experimental optimization for před 19 roky
byte.h remove __THROW před 19 roky
fmt.h remove __THROW před 19 roky
ip4.h renamed ip[46]_fmt to fmt_ip[46] před 20 roky
ip6.h renamed ip[46]_fmt to fmt_ip[46] před 20 roky
mmap.h bsd and macosx compatibility před 19 roky
ndelay.h Initial revision před 20 roky
open.h remove __THROW před 19 roky
scan.h remove __THROW před 19 roky
socket.h more man pages, rename socket_mcttl6 to socket_mchopcount6 před 20 roky
str.h remove __THROW před 19 roky
stralloc.h remove __THROW před 19 roky
t.c fmt_str was broken. It did not check for out==NULL před 19 roky
tryinline.c work around compilers that don't understand "static inline" před 19 roky
tryip6.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. před 19 roky
tryn2i.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. před 19 roky
trysl.c test for ipv6 and if_name2index and socklen_t. před 19 roky
uint16.h bsd and macosx compatibility před 19 roky
uint32.h bsd and macosx compatibility před 19 roky
uint64.h remove __THROW před 19 roky