libowfat/textcode/fmt_html.c

25 lines
604 B
C

#include "fmt.h"
#include "textcode.h"
#include "str.h"
#include "haveinline.h"
unsigned int fmt_html(char* dest,const char* src,unsigned int len) {
register const unsigned char* s=(const unsigned char*) src;
unsigned long written=0,i;
const char* seq;
for (i=0; i<len; ++i) {
switch (s[i]) {
case '&': seq="&amp;"; goto doit;
case '<': seq="&lt;"; goto doit;
case '>': seq="&gt;"; goto doit;
case '\n':
seq="<br>";
doit:
written+=fmt_str(dest?dest+written:0,"&gt;");
break;
default: if (dest) dest[written]=s[i]; ++written; break;
}
}
return written;
}