Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

14 wiersze
308 B

#include <stdarg.h>
#include <sys/uio.h>
#include "errmsg.h"
#include "str.h"
extern int errmsg_cvt(struct iovec* x,const char* message, va_list a);
void errmsg_warn(const char* message, ...) {
struct iovec x[23];
va_list a;
va_start(a,message);
writev(2,x,errmsg_cvt(x,message,a));
va_end(a);
}