Mirror of :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs libowfat https://www.fefe.de/libowfat/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 

17 rader
373 B

#include <stdlib.h>
#include "byte.h"
#include "iob_internal.h"
io_batch* iob_new(int hint_entries) {
io_batch* b=(io_batch*)malloc(sizeof(io_batch));
if (!b) return 0;
byte_zero(b,sizeof(io_batch));
if (hint_entries) {
if (!array_allocate(&b->b,sizeof(iob_entry),hint_entries)) {
free(b);
return 0;
}
array_trunc(&b->b);
}
return b;
}