3 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Felix von Leitner d6674f6d8e #include <foo.h> -> #include <libowfat/foo.h> преди 3 години
  Felix von Leitner 0698149baf switch to size_t and ssize_t преди 14 години
  Felix von Leitner 28486b8367 Initial revision преди 20 години