Pārlūkot izejas kodu

simplistic support for single-part yenc

master
Felix von Leitner pirms 18 gadiem
vecāks
revīzija
9b97f2fb1f
1 mainītis faili ar 14 papildinājumiem un 5 dzēšanām
  1. +14
    -5
      test/uudecode.c

+ 14
- 5
test/uudecode.c Parādīt failu

@ -192,8 +192,9 @@ invalidybegin:
continue;
}
l=filename-line+6;
if (!(filename=strstr(line," part="))) goto invalidybegin;
if (filename[6+scan_ulong(filename+6,&part)] != ' ') goto invalidybegin;
if (!(filename=strstr(line," part="))) {
part=1;
} else if (filename[6+scan_ulong(filename+6,&part)] != ' ') goto invalidybegin;
if (part==1) reconstructed=0;
if (!(filename=strstr(line," size="))) goto invalidybegin;
if (filename[6+scan_ulong(filename+6,&totalsize)] != ' ') goto invalidybegin;
@ -227,9 +228,16 @@ invalidpart:
stralloc out;
char* tmp=strstr(line," pcrc32=");
if (!tmp) goto invalidpart;
if (!scan_xlong(tmp+8,&wantedcrc))
goto invalidpart;
if (tmp) {
if (!scan_xlong(tmp+8,&wantedcrc))
goto invalidpart;
} else if (part==1) {
tmp=strstr(line," crc32=");
if (!tmp) goto invalidpart;
if (!scan_xlong(tmp+7,&wantedcrc))
goto invalidpart;
endoffset=totalsize;
} else goto invalidpart;
stralloc_init(&out);
stralloc_0(&yencpart);
stralloc_ready(&out,yencpart.len);
@ -258,6 +266,7 @@ invalidpart:
buffer_puts(buffer_2,"warning: part ");
buffer_putulong(buffer_2,part);
buffer_putsflush(buffer_2," corrupt; reconstruction failed.\n");
buffer_put(&fileout,out.s,out.len);
}
}
stralloc_free(&out);


Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt