unsigned int -> unsigned long int for length

master
Felix von Leitner 17 years ago
parent 03806dc0c8
commit 402d4a55d0
  1. 4
      cdb/cdb_find.3
  2. 2
      cdb/cdb_read.3
  3. 2
      cdb/cdb_successor.3

@ -6,13 +6,13 @@ cdb_find \- look up a key in a constant database
.br
.B #include <uint32.h>
int cdb_find(struct cdb *\fIc\fR,char *\fIkey\fR,unsigned int \fIkeylen\fR);
int cdb_find(struct cdb *\fIc\fR,char *\fIkey\fR,unsigned long int \fIkeylen\fR);
.br
int cdb_datalen(struct cdb *\fIc\fR);
.br
int cdb_datapos(struct cdb *\fIc\fR);
.br
int cdb_findnext(struct cdb *\fIc\fR,char *\fIkey\fR,unsigned int \fIkeylen\fR);
int cdb_findnext(struct cdb *\fIc\fR,char *\fIkey\fR,unsigned long int \fIkeylen\fR);
.SH DESCRIPTION
\fBcdb_find\fR looks for \fIkey\fR. If cdb_find returns 0, the database

@ -6,7 +6,7 @@ cdb_read \- read bytes from a constant database
.br
.B #include <uint32.h>
int cdb_read(struct cdb *\fIc\fR,char *\fIbuf\fR,unsigned int \fIlen\fR,uint32 \fIposition\fR);
int cdb_read(struct cdb *\fIc\fR,char *\fIbuf\fR,unsigned long int \fIlen\fR,uint32 \fIposition\fR);
.SH DESCRIPTION
\fBcdb_read\fR reads \fIlen\fR bytes starting at \fIposition\fR from

@ -4,7 +4,7 @@ cdb_successor \- find next record
.SH SYNTAX
.B #include <cdb.h>
int cdb_successor(struct cdb *\fIc\fR,char *\fIkey\fR,unsigned int \fIklen\fR);
int cdb_successor(struct cdb *\fIc\fR,char *\fIkey\fR,unsigned long int \fIklen\fR);
.SH DESCRIPTION
\fBcdb_successor\fR finds the record that follows \fIkey\fR. If

Loading…
Cancel
Save