Преглед на файлове

add errmsg_int.h

master
Felix von Leitner преди 15 години
родител
ревизия
07d1f3552c
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 0 реда
  1. +7
    -0
      errmsg_int.h

+ 7
- 0
errmsg_int.h Целия файл

@@ -0,0 +1,7 @@
#include <stdarg.h>

void errmsg_puts(int fd,const char* s);
void errmsg_flush(int fd);
void errmsg_start(int fd);

void errmsg_write(int fd,const char* err,const char* message,va_list list);

Зареждане…
Отказ
Запис