Mirror of :pserver:anonymous@cvs.schmorp.de/schmorpforge libev http://software.schmorp.de/pkg/libev.html
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 

9 rader
231 B

#!/bin/sh -e
(
sed -ne '1,\%/\* ECB.H BEGIN \*/%p' ev.c
#perl -ne 'print unless /^#if ECB_CPP/ .. /^#endif/' <~/src/libecb/ecb.h
cat ~/src/libecb/ecb.h
sed -ne '\%/\* ECB.H END \*/%,$p' ev.c
) >ev.c~ && mv ev.c~ ev.c