Mirror of :pserver:anonymous@cvs.schmorp.de/schmorpforge libev http://software.schmorp.de/pkg/libev.html
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

9 lines
231 B

#!/bin/sh -e
(
sed -ne '1,\%/\* ECB.H BEGIN \*/%p' ev.c
#perl -ne 'print unless /^#if ECB_CPP/ .. /^#endif/' <~/src/libecb/ecb.h
cat ~/src/libecb/ecb.h
sed -ne '\%/\* ECB.H END \*/%,$p' ev.c
) >ev.c~ && mv ev.c~ ev.c