Przeglądaj źródła

*** empty log message ***

master
Marc Alexander Lehmann 8 lat temu
rodzic
commit
ca02bd01be
1 zmienionych plików z 4 dodań i 5 usunięć
  1. +4
    -5
      event.h

+ 4
- 5
event.h Wyświetl plik

@ -75,8 +75,6 @@ struct event_base;
#define EVLIST_INTERNAL 0x10
#define EVLIST_INIT 0x80
typedef void (*event_callback_fn)(int, short, void *);
struct event
{
/* libev watchers we map onto */
@ -88,7 +86,7 @@ struct event
/* compatibility slots */
struct event_base *ev_base;
event_callback_fn ev_callback;
void (*ev_callback)(int, short, void *arg);
void *ev_arg;
int ev_fd;
int ev_pri;
@ -97,8 +95,6 @@ struct event
short ev_events;
};
event_callback_fn event_get_callback (const struct event *ev);
#define EV_READ EV_READ
#define EV_WRITE EV_WRITE
#define EV_PERSIST 0x10
@ -145,6 +141,9 @@ int event_dispatch (void);
typedef void (*event_log_cb)(int severity, const char *msg);
void event_set_log_callback(event_log_cb cb);
typedef void (*event_callback_fn)(int, short, void *);
event_callback_fn event_get_callback (const struct event *ev);
void event_set (struct event *ev, int fd, short events, void (*cb)(int, short, void *), void *arg);
int event_once (int fd, short events, void (*cb)(int, short, void *), void *arg, struct timeval *tv);


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz