Преглед на файлове

Use autoreconf to bootstrap.

master
Emanuele Giaquinta преди 9 години
родител
ревизия
a6b967eb2a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 4 реда
  1. +1
    -4
      autogen.sh

+ 1
- 4
autogen.sh Целия файл

@ -1,6 +1,3 @@
#!/bin/sh
libtoolize --force
automake --add-missing --force-missing
autoreconf
autoreconf --install --symlink --force

Зареждане…
Отказ
Запис