Преглед на файлове

*** empty log message ***

master EV-rel-4.28
Marc Alexander Lehmann преди 1 година
родител
ревизия
78ec0911e7
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      ev_win32.c

+ 1
- 1
ev_win32.c Целия файл

@ -155,7 +155,7 @@ ev_time (void)
ui.u.HighPart = ft.dwHighDateTime;
/* also, msvc cannot convert ulonglong to double... yes, it is that sucky */
return EV_TS_FROM_USEC (((LONGLONG)(ui.QuadPart - 116444736000000000) * 1e-1))
return EV_TS_FROM_USEC (((LONGLONG)(ui.QuadPart - 116444736000000000) * 1e-1));
}
#endif


Зареждане…
Отказ
Запис