Procházet zdrojové kódy

*** empty log message ***

master
Marc Alexander Lehmann před 1 rokem
rodič
revize
4a3c91ba2e
3 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 2 odebrání
 1. +1
  -1
    Changes
 2. +1
  -1
    ev.c
 3. +1
  -0
    update_ev_c

+ 1
- 1
Changes Zobrazit soubor

@ -7,7 +7,7 @@ TODO: document EV_TSTAMP_T
fd watcher, which is usually harmless unless signal fds are
also used (found via cpan tester service).
- the documentation wrongly claimed that user may modify fd and events
members in io watchers when the wqatcher was stopped
members in io watchers when the watcher was stopped
(found by b_jonas).
- new ev_io_modify mutator which changes only the events member,
which can be faster. also added ev::io::set (int events) method


+ 1
- 1
ev.c Zobrazit soubor

@ -606,7 +606,7 @@ struct signalfd_siginfo
/*
* libecb - http://software.schmorp.de/pkg/libecb
*
* Copyright (©) 2009-2015 Marc Alexander Lehmann <libecb@schmorp.de>
* Copyright (©) 2009-2015,2018-2020 Marc Alexander Lehmann <libecb@schmorp.de>
* Copyright (©) 2011 Emanuele Giaquinta
* All rights reserved.
*


+ 1
- 0
update_ev_c Zobrazit soubor

@ -2,6 +2,7 @@
(
sed -ne '1,\%/\* ECB.H BEGIN \*/%p' ev.c
#perl -ne 'print unless /^#if ECB_CPP/ .. /^#endif/' <~/src/libecb/ecb.h
cat ~/src/libecb/ecb.h
sed -ne '\%/\* ECB.H END \*/%,$p' ev.c
) >ev.c~ && mv ev.c~ ev.c


Načítá se…
Zrušit
Uložit