Преглед на файлове

*** empty log message ***

master
Marc Alexander Lehmann преди 8 години
родител
ревизия
2f13947802
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      update_ev_wrap

+ 1
- 1
update_ev_wrap Целия файл

@ -14,6 +14,6 @@
(map "#define $_ ((loop)->$_)\n", sort @syms),
"#else\n",
"#undef EV_WRAP_H\n",
(map "#undef $_\n", sort @syms),
(map "#undef $_\n", @syms),
"#endif\n";
' >ev_wrap.h

Зареждане…
Отказ
Запис