Преглед на файлове

*** empty log message ***

tags/rel-4.33
Marc Alexander Lehmann преди 7 месеца
родител
ревизия
211c92dcc1
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      ev.c
  2. +1
    -1
      ev.h

+ 1
- 1
ev.c Целия файл

@@ -1,7 +1,7 @@
/*
* libev event processing core, watcher management
*
* Copyright (c) 2007-2020 Marc Alexander Lehmann <libev@schmorp.de>
* Copyright (c) 2007-2019 Marc Alexander Lehmann <libev@schmorp.de>
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifica-


+ 1
- 1
ev.h Целия файл

@@ -215,7 +215,7 @@ struct ev_loop;
/*****************************************************************************/

#define EV_VERSION_MAJOR 4
#define EV_VERSION_MINOR 32
#define EV_VERSION_MINOR 33

/* eventmask, revents, events... */
enum {


Зареждане…
Отказ
Запис