Mirror of :pserver:anonymous@cvs.schmorp.de/schmorpforge libev http://software.schmorp.de/pkg/libev.html
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

9 lines
231 B

  1. #!/bin/sh -e
  2. (
  3. sed -ne '1,\%/\* ECB.H BEGIN \*/%p' ev.c
  4. #perl -ne 'print unless /^#if ECB_CPP/ .. /^#endif/' <~/src/libecb/ecb.h
  5. cat ~/src/libecb/ecb.h
  6. sed -ne '\%/\* ECB.H END \*/%,$p' ev.c
  7. ) >ev.c~ && mv ev.c~ ev.c