2
0
Fork 0
lighttpd2/src/angel/angel_plugin_core.c

823 lines
23 KiB
C

#include <lighttpd/angel_plugin_core.h>
#include <lighttpd/ip_parsers.h>
#include <fnmatch.h>
#include <fcntl.h>
#include <pwd.h>
#include <grp.h>
typedef struct listen_socket listen_socket;
typedef struct listen_ref_resource listen_ref_resource;
#ifndef DEFAULT_LIBEXECDIR
# define DEFAULT_LIBEXECDIR "/usr/local/lib/lighttpd2"
#endif
struct listen_socket {
gint refcount;
liSocketAddress addr;
int fd;
};
struct listen_ref_resource {
liInstanceResource ires;
listen_socket *sock;
};
static void core_instance_parse(liServer *srv, liPlugin *p, liValue **options) {
GPtrArray *cmd, *env;
gchar **cmdarr, **envarr;
liPluginCoreConfig *config = (liPluginCoreConfig*) p->data;
uid_t uid = -1;
gid_t gid = -1;
GString *user = NULL;
gint64 rlim_core = -1, rlim_nofile = -1;
if (config->load_instconf) {
ERROR(srv, "%s", "Already configure the instance");
config->load_failed = FALSE;
return;
}
/* set user and group */
if (options[0]) {
struct passwd *pwd;
user = options[0]->data.string;
if (NULL == (pwd = getpwnam(user->str))) {
ERROR(srv, "can't find username '%s'", user->str);
config->load_failed = FALSE;
return;
}
uid = pwd->pw_uid;
gid = pwd->pw_gid;
}
if (options[1]) {
struct group *grp;
GString *group = options[1]->data.string;
if (NULL == (grp = getgrnam(group->str))) {
ERROR(srv, "can't find groupname '%s'", group->str);
config->load_failed = FALSE;
return;
}
gid = grp->gr_gid;
}
if (0 == uid) {
ERROR(srv, "%s", "I will not set uid to 0");
config->load_failed = FALSE;
return;
}
if (0 == gid) {
ERROR(srv, "%s", "I will not set gid to 0");
config->load_failed = FALSE;
return;
}
/* check types in lists */
if (options[6]) {
GPtrArray *wrapper_lst = options[6]->data.list;
guint i;
for (i = 0; i < wrapper_lst->len; i++) {
liValue *wi = g_ptr_array_index(wrapper_lst, i);
if (wi->type != LI_VALUE_STRING) {
ERROR(srv, "Entry %i in wrapper list is not a string", i);
config->load_failed = FALSE;
return;
}
}
}
if (options[7]) { /* env */
GPtrArray *env_lst = options[7]->data.list;
guint i;
for (i = 0; i < env_lst->len; i++) {
liValue *ei = g_ptr_array_index(env_lst, i);
if (ei->type != LI_VALUE_STRING) {
ERROR(srv, "Entry %i in env list is not a string", i);
config->load_failed = FALSE;
return;
}
}
}
if (options[8]) { /* copy-env */
GPtrArray *env_lst = options[8]->data.list;
guint i;
for (i = 0; i < env_lst->len; i++) {
liValue *ei = g_ptr_array_index(env_lst, i);
if (ei->type != LI_VALUE_STRING) {
ERROR(srv, "Entry %i in copy-env list is not a string", i);
config->load_failed = FALSE;
return;
}
}
}
env = g_ptr_array_new();
if (options[7]) { /* env */
GPtrArray *env_lst = options[7]->data.list;
guint i;
for (i = 0; i < env_lst->len; i++) {
liValue *ei = g_ptr_array_index(env_lst, i);
g_ptr_array_add(env, g_strndup(GSTR_LEN(ei->data.string)));
}
}
if (options[8]) { /* copy-env */
GPtrArray *env_lst = options[8]->data.list;
guint i;
for (i = 0; i < env_lst->len; i++) {
liValue *ei = g_ptr_array_index(env_lst, i);
const char *val = getenv(ei->data.string->str);
size_t vallen, keylen = ei->data.string->len;
gchar *entry;
if (!val) continue;
vallen = strlen(val);
entry = g_malloc(keylen + 1 /* "=" */ + vallen + 1 /* \0 */);
memcpy(entry, ei->data.string->str, keylen);
entry[keylen] = '=';
memcpy(entry + keylen+1, val, vallen);
entry[keylen + vallen + 1] = '\0';
g_ptr_array_add(env, entry);
}
}
cmd = g_ptr_array_new();
if (options[6]) {
GPtrArray *wrapper_lst = options[6]->data.list;
guint i;
for (i = 0; i < wrapper_lst->len; i++) {
liValue *wi = g_ptr_array_index(wrapper_lst, i);
g_ptr_array_add(cmd, g_strndup(GSTR_LEN(wi->data.string)));
}
}
if (options[2]) {
g_ptr_array_add(cmd, g_strndup(GSTR_LEN(options[2]->data.string)));
} else {
g_ptr_array_add(cmd, g_strndup(CONST_STR_LEN(DEFAULT_LIBEXECDIR "/lighttpd2-worker")));
}
g_ptr_array_add(cmd, g_strndup(CONST_STR_LEN("--angel")));
g_ptr_array_add(cmd, g_strndup(CONST_STR_LEN("-c")));
if (options[3]) {
g_ptr_array_add(cmd, g_strndup(GSTR_LEN(options[3]->data.string)));
} else if (options[4]) {
g_ptr_array_add(cmd, g_strndup(GSTR_LEN(options[4]->data.string)));
g_ptr_array_add(cmd, g_strndup(CONST_STR_LEN("-l")));
} else {
g_ptr_array_add(cmd, g_strndup(CONST_STR_LEN("/etc/lighttpd2/lighttpd.conf")));
}
if (options[5]) {
g_ptr_array_add(cmd, g_strndup(CONST_STR_LEN("-m")));
g_ptr_array_add(cmd, g_strndup(GSTR_LEN(options[5]->data.string)));
}
if (options[9]) rlim_core = options[9]->data.number;
if (options[10]) rlim_nofile = options[10]->data.number;
g_ptr_array_add(cmd, NULL);
g_ptr_array_add(env, NULL);
cmdarr = (gchar**) g_ptr_array_free(cmd, FALSE);
envarr = (gchar**) g_ptr_array_free(env, FALSE);
config->load_instconf = li_instance_conf_new(cmdarr, envarr, user, uid, gid, rlim_core, rlim_nofile);
}
static const liPluginItemOption core_instance_options[] = {
/* 0 */ { "user", LI_VALUE_STRING, 0 },
/* 1 */ { "group", LI_VALUE_STRING, 0 },
/* 2 */ { "binary", LI_VALUE_STRING, 0 },
/* 3 */ { "config", LI_VALUE_STRING, 0 },
/* 4 */ { "luaconfig", LI_VALUE_STRING, 0 },
/* 5 */ { "modules", LI_VALUE_STRING, 0 },
/* 6 */ { "wrapper", LI_VALUE_LIST, 0 },
/* 7 */ { "env", LI_VALUE_LIST, 0 },
/* 8 */ { "copy-env", LI_VALUE_LIST, 0 },
/* 9 */ { "max-core-file-size", LI_VALUE_NUMBER, 0 },
/* 10 */ { "max-open-files", LI_VALUE_NUMBER, 0 },
{ NULL, 0, 0 }
};
static void core_listen_mask_free(liPluginCoreListenMask *mask) {
switch (mask->type) {
case LI_PLUGIN_CORE_LISTEN_MASK_IPV4:
case LI_PLUGIN_CORE_LISTEN_MASK_IPV6:
break;
case LI_PLUGIN_CORE_LISTEN_MASK_UNIX:
g_string_free(mask->value.unix_socket.path, TRUE);
break;
}
g_slice_free(liPluginCoreListenMask, mask);
}
static void core_listen_parse(liServer *srv, liPlugin *p, liValue **options) {
liPluginCoreConfig *config = (liPluginCoreConfig*) p->data;
gboolean have_type = FALSE;
liPluginCoreListenMask *mask = g_slice_new0(liPluginCoreListenMask);
if (options[0]) { /* ip */
if (have_type) goto only_one_type;
have_type = TRUE;
if (li_parse_ipv4(options[0]->data.string->str, &mask->value.ipv4.addr, &mask->value.ipv4.networkmask, &mask->value.ipv4.port)) {
mask->type = LI_PLUGIN_CORE_LISTEN_MASK_IPV4;
} else if (li_parse_ipv6(options[0]->data.string->str, mask->value.ipv6.addr, &mask->value.ipv6.network, &mask->value.ipv6.port)) {
mask->type = LI_PLUGIN_CORE_LISTEN_MASK_IPV6;
} else {
ERROR(srv, "couldn't parse ip/network:port in listen mask '%s'", options[0]->data.string->str);
config->load_failed = FALSE;
g_slice_free(liPluginCoreListenMask, mask);
return;
}
}
if (options[1]) { /* unix */
if (have_type) goto only_one_type;
have_type = TRUE;
mask->type = LI_PLUGIN_CORE_LISTEN_MASK_UNIX;
mask->value.unix_socket.path = g_string_new_len(GSTR_LEN(options[2]->data.string));
}
if (!have_type) {
ERROR(srv, "%s", "no options found in listen mask");
config->load_failed = FALSE;
g_slice_free(liPluginCoreListenMask, mask);
return;
}
g_ptr_array_add(config->load_listen_masks, mask);
return;
only_one_type:
ERROR(srv, "%s", "you can only use one of 'ip' and 'unix' in listen masks");
config->load_failed = FALSE;
g_slice_free(liPluginCoreListenMask, mask);
return;
}
static const liPluginItemOption core_listen_options[] = {
/* 0 */ { "ip", LI_VALUE_STRING, 0 },
/* 1 */ { "unix", LI_VALUE_STRING, 0 },
{ NULL, 0, 0 }
};
static const liPluginItem core_items[] = {
{ "instance", core_instance_parse, core_instance_options },
{ "allow-listen", core_listen_parse, core_listen_options },
{ NULL, NULL, NULL }
};
static listen_socket* listen_new_socket(liSocketAddress *addr, int fd) {
listen_socket *sock = g_slice_new0(listen_socket);
sock->refcount = 0;
sock->addr = *addr;
sock->fd = fd;
return sock;
}
static void listen_socket_acquire(listen_socket *sock) {
g_atomic_int_inc(&sock->refcount);
}
static void listen_ref_release(liServer *srv, liInstance *i, liPlugin *p, liInstanceResource *res) {
listen_ref_resource *ref = res->data;
listen_socket *sock = ref->sock;
UNUSED(i);
UNUSED(srv);
assert(g_atomic_int_get(&sock->refcount) > 0);
if (g_atomic_int_dec_and_test(&sock->refcount)) {
liPluginCoreConfig *config = (liPluginCoreConfig*) p->data;
g_hash_table_remove(config->listen_sockets, &sock->addr);
}
g_slice_free(listen_ref_resource, ref);
}
static void _listen_socket_free(gpointer ptr) {
listen_socket *sock = ptr;
li_sockaddr_clear(&sock->addr);
close(sock->fd);
g_slice_free(listen_socket, sock);
}
static void listen_socket_add(liInstance *i, liPlugin *p, listen_socket *sock) {
listen_ref_resource *ref = g_slice_new0(listen_ref_resource);
listen_socket_acquire(sock);
ref->sock = sock;
li_instance_add_resource(i, &ref->ires, listen_ref_release, p, ref);
}
static gboolean listen_check_acl(liServer *srv, liPluginCoreConfig *config, liSocketAddress *addr) {
guint i;
liPluginCoreListenMask *mask;
switch (addr->addr->plain.sa_family) {
case AF_INET: {
struct sockaddr_in *ipv4 = &addr->addr->ipv4;
guint port = ntohs(ipv4->sin_port);
if (config->listen_masks->len) {
for (i = 0; i < config->listen_masks->len; i++) {
mask = g_ptr_array_index(config->listen_masks, i);
switch (mask->type) {
case LI_PLUGIN_CORE_LISTEN_MASK_IPV4:
if (!li_ipv4_in_ipv4_net(ipv4->sin_addr.s_addr, mask->value.ipv4.addr, mask->value.ipv4.networkmask)) continue;
if ((mask->value.ipv4.port != port) && (mask->value.ipv4.port != 0 || (port != 80 && port != 443))) continue;
return TRUE;
/* strict matches only */
#if 0
case LI_PLUGIN_CORE_LISTEN_MASK_IPV6:
if (!li_ipv4_in_ipv6_net(ipv4->sin_addr.s_addr, mask->value.ipv6.addr, mask->value.ipv6.network)) continue;
if ((mask->value.ipv6.port != port) && (mask->value.ipv6.port != 0 || (port != 80 && port != 443))) continue;
return TRUE;
#endif
default:
continue;
}
}
return FALSE;
} else {
return (port == 80 || port == 443);
}
} break;
#ifdef HAVE_IPV6
case AF_INET6: {
struct sockaddr_in6 *ipv6 = &addr->addr->ipv6;
guint port = ntohs(ipv6->sin6_port);
if (config->listen_masks->len) {
for (i = 0; i < config->listen_masks->len; i++) {
mask = g_ptr_array_index(config->listen_masks, i);
switch (mask->type) {
/* strict matches only */
#if 0
case LI_PLUGIN_CORE_LISTEN_MASK_IPV4:
if (!li_ipv6_in_ipv4_net(ipv6->sin6_addr.s6_addr, mask->value.ipv4.addr, mask->value.ipv4.networkmask)) continue;
if ((mask->value.ipv4.port != port) && (mask->value.ipv4.port != 0 || (port != 80 && port != 443))) continue;
return TRUE;
#endif
case LI_PLUGIN_CORE_LISTEN_MASK_IPV6:
if (!li_ipv6_in_ipv6_net(ipv6->sin6_addr.s6_addr, mask->value.ipv6.addr, mask->value.ipv6.network)) continue;
if ((mask->value.ipv6.port != port) && (mask->value.ipv6.port != 0 || (port != 80 && port != 443))) continue;
return TRUE;
default:
continue;
}
}
return FALSE;
} else {
return (port == 80 || port == 443);
}
} break;
#endif
#ifdef HAVE_SYS_UN_H
case AF_UNIX: {
if (config->listen_masks->len) {
const gchar *fname = addr->addr->un.sun_path;
for (i = 0; i < config->listen_masks->len; i++) {
mask = g_ptr_array_index(config->listen_masks, i);
switch (mask->type) {
case LI_PLUGIN_CORE_LISTEN_MASK_UNIX:
if (fnmatch(mask->value.unix_socket.path->str, fname, FNM_PERIOD | FNM_PATHNAME)) continue;
return TRUE;
default:
continue;
}
}
return FALSE;
} else {
return FALSE; /* don't allow unix by default */
}
} break;
#endif
default:
ERROR(srv, "Address family %i not supported", addr->addr->plain.sa_family);
break;
}
return FALSE;
}
static int do_listen(liServer *srv, liSocketAddress *addr, GString *str) {
int s, v;
GString *ipv6_str;
switch (addr->addr->plain.sa_family) {
case AF_INET:
if (-1 == (s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0))) {
ERROR(srv, "Couldn't open socket: %s", g_strerror(errno));
return -1;
}
v = 1;
if (-1 == setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &v, sizeof(v))) {
close(s);
ERROR(srv, "Couldn't setsockopt(SO_REUSEADDR): %s", g_strerror(errno));
return -1;
}
if (-1 == bind(s, &addr->addr->plain, addr->len)) {
close(s);
ERROR(srv, "Couldn't bind socket to '%s': %s", str->str, g_strerror(errno));
return -1;
}
#ifdef TCP_FASTOPEN
v = 1000;
setsockopt(s, SOL_TCP, TCP_FASTOPEN, &v, sizeof(v));
#endif
if (-1 == listen(s, 1000)) {
close(s);
ERROR(srv, "Couldn't listen on '%s': %s", str->str, g_strerror(errno));
return -1;
}
DEBUG(srv, "listen to ipv4: '%s' (port: %d)", str->str, ntohs(addr->addr->ipv4.sin_port));
return s;
#ifdef HAVE_IPV6
case AF_INET6:
ipv6_str = g_string_sized_new(0);
li_ipv6_tostring(ipv6_str, addr->addr->ipv6.sin6_addr.s6_addr);
if (-1 == (s = socket(AF_INET6, SOCK_STREAM, 0))) {
ERROR(srv, "Couldn't open socket: %s", g_strerror(errno));
g_string_free(ipv6_str, TRUE);
return -1;
}
v = 1;
if (-1 == setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &v, sizeof(v))) {
close(s);
ERROR(srv, "Couldn't setsockopt(SO_REUSEADDR): %s", g_strerror(errno));
g_string_free(ipv6_str, TRUE);
return -1;
}
if (-1 == setsockopt(s, IPPROTO_IPV6, IPV6_V6ONLY, &v, sizeof(v))) {
close(s);
ERROR(srv, "Couldn't setsockopt(IPV6_V6ONLY): %s", g_strerror(errno));
g_string_free(ipv6_str, TRUE);
return -1;
}
if (-1 == bind(s, &addr->addr->plain, addr->len)) {
close(s);
ERROR(srv, "Couldn't bind socket to '%s': %s", ipv6_str->str, g_strerror(errno));
g_string_free(ipv6_str, TRUE);
return -1;
}
#ifdef TCP_FASTOPEN
v = 1000;
setsockopt(s, SOL_TCP, TCP_FASTOPEN, &v, sizeof(v));
#endif
if (-1 == listen(s, 1000)) {
close(s);
ERROR(srv, "Couldn't listen on '%s': %s", ipv6_str->str, g_strerror(errno));
g_string_free(ipv6_str, TRUE);
return -1;
}
DEBUG(srv, "listen to ipv6: '%s' (port: %d)", ipv6_str->str, ntohs(addr->addr->ipv6.sin6_port));
g_string_free(ipv6_str, TRUE);
return s;
#endif
#ifdef HAVE_SYS_UN_H
case AF_UNIX:
if (-1 == unlink(addr->addr->un.sun_path)) {
switch (errno) {
case ENOENT:
break;
default:
ERROR(srv, "removing old socket '%s' failed: %s\n", str->str, g_strerror(errno));
return -1;
}
}
if (-1 == (s = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0))) {
ERROR(srv, "Couldn't open socket: %s", g_strerror(errno));
return -1;
}
if (-1 == bind(s, &addr->addr->plain, addr->len)) {
close(s);
ERROR(srv, "Couldn't bind socket to '%s': %s", str->str, g_strerror(errno));
return -1;
}
if (-1 == listen(s, 1000)) {
close(s);
ERROR(srv, "Couldn't listen on '%s': %s", str->str, g_strerror(errno));
return -1;
}
DEBUG(srv, "listen to unix socket: '%s'", str->str);
return s;
#endif
default:
ERROR(srv, "Address family %i not supported", addr->addr->plain.sa_family);
break;
}
return -1;
}
static void core_listen(liServer *srv, liPlugin *p, liInstance *i, gint32 id, GString *data) {
GError *err = NULL;
gint fd;
GArray *fds;
liPluginCoreConfig *config = (liPluginCoreConfig*) p->data;
liSocketAddress addr;
listen_socket *sock;
/* DEBUG(srv, "core_listen(%i) '%s'", id, data->str); */
if (-1 == id) return; /* ignore simple calls */
addr = li_sockaddr_from_string(data, 80);
if (!addr.addr) {
GString *error = g_string_sized_new(0);
g_string_printf(error, "Invalid socket address: '%s'", data->str);
if (!li_angel_send_result(i->acon, id, error, NULL, NULL, &err)) {
ERROR(srv, "Couldn't send result: %s", err->message);
g_error_free(err);
}
return;
}
if (!listen_check_acl(srv, config, &addr)) {
GString *error = g_string_sized_new(0);
li_sockaddr_clear(&addr);
g_string_printf(error, "Socket address not allowed: '%s'", data->str);
if (!li_angel_send_result(i->acon, id, error, NULL, NULL, &err)) {
ERROR(srv, "Couldn't send result: %s", err->message);
g_error_free(err);
}
return;
}
if (NULL == (sock = g_hash_table_lookup(config->listen_sockets, &addr))) {
fd = do_listen(srv, &addr, data);
if (-1 == fd) {
GString *error = g_string_sized_new(0);
li_sockaddr_clear(&addr);
g_string_printf(error, "Couldn't listen to '%s'", data->str);
if (!li_angel_send_result(i->acon, id, error, NULL, NULL, &err)) {
ERROR(srv, "Couldn't send result: %s", err->message);
g_error_free(err);
}
return;
}
li_fd_init(fd);
sock = listen_new_socket(&addr, fd);
g_hash_table_insert(config->listen_sockets, &sock->addr, sock);
} else {
li_sockaddr_clear(&addr);
}
listen_socket_add(i, p, sock);
fd = dup(sock->fd);
if (-1 == fd) {
/* socket ref will be released when instance is released */
GString *error = g_string_sized_new(0);
g_string_printf(error, "Couldn't duplicate fd");
if (!li_angel_send_result(i->acon, id, error, NULL, NULL, &err)) {
ERROR(srv, "Couldn't send result: %s", err->message);
g_error_free(err);
}
return;
}
fds = g_array_new(FALSE, FALSE, sizeof(int));
g_array_append_val(fds, fd);
if (!li_angel_send_result(i->acon, id, NULL, NULL, fds, &err)) {
ERROR(srv, "Couldn't send result: %s", err->message);
g_error_free(err);
return;
}
}
static void core_reached_state(liServer *srv, liPlugin *p, liInstance *i, gint32 id, GString *data) {
UNUSED(srv);
UNUSED(p);
UNUSED(id);
if (0 == strcmp(data->str, "suspended")) {
li_instance_state_reached(i, LI_INSTANCE_SUSPENDED);
} else if (0 == strcmp(data->str, "warmup")) {
li_instance_state_reached(i, LI_INSTANCE_WARMUP);
} else if (0 == strcmp(data->str, "running")) {
li_instance_state_reached(i, LI_INSTANCE_RUNNING);
} else if (0 == strcmp(data->str, "suspending")) {
li_instance_state_reached(i, LI_INSTANCE_SUSPENDING);
}
}
static void core_log_open_file(liServer *srv, liPlugin *p, liInstance *i, gint32 id, GString *data) {
GError *err = NULL;
int fd = -1;
GArray *fds;
UNUSED(p);
DEBUG(srv, "core_log_open_file(%i) '%s'", id, data->str);
if (-1 == id) return; /* ignore simple calls */
li_path_simplify(data);
/* TODO: make path configurable */
if (g_str_has_prefix(data->str, "/var/log/lighttpd2/")) {
/* files can be read by everyone. if you don't like that, restrict access on the directory */
/* if you need group write access for a specific group, use chmod g+s on the directory */
/* "maybe-todo": add options for mode/owner/group */
fd = open(data->str, O_RDWR | O_CREAT | O_APPEND, 0664);
if (-1 == fd) {
int e = errno;
GString *error = g_string_sized_new(0);
g_string_printf(error, "Couldn't open log file '%s': '%s'", data->str, g_strerror(e));
ERROR(srv, "Couldn't open log file '%s': %s", data->str, g_strerror(e));
if (!li_angel_send_result(i->acon, id, error, NULL, NULL, &err)) {
ERROR(srv, "Couldn't send result: %s", err->message);
g_error_free(err);
}
return;
}
} else {
GString *error = g_string_sized_new(0);
g_string_printf(error, "Couldn't open log file '%s': path not allowed", data->str);
if (!li_angel_send_result(i->acon, id, error, NULL, NULL, &err)) {
ERROR(srv, "Couldn't send result: %s", err->message);
g_error_free(err);
}
return;
}
fds = g_array_new(FALSE, FALSE, sizeof(int));
g_array_append_val(fds, fd);
if (!li_angel_send_result(i->acon, id, NULL, NULL, fds, &err)) {
ERROR(srv, "Couldn't send result: %s", err->message);
g_error_free(err);
return;
}
}
static void core_clean(liServer *srv, liPlugin *p);
static void core_free(liServer *srv, liPlugin *p) {
liPluginCoreConfig *config = (liPluginCoreConfig*) p->data;
guint i;
li_event_clear(&config->sig_hup);
core_clean(srv, p);
if (config->instconf) {
li_instance_conf_release(config->instconf);
config->instconf = NULL;
}
if (config->inst) {
li_instance_set_state(config->inst, LI_INSTANCE_FINISHED);
li_instance_release(config->inst);
config->inst = NULL;
}
for (i = 0; i < config->listen_masks->len; i++) {
core_listen_mask_free(g_ptr_array_index(config->listen_masks, i));
}
g_ptr_array_free(config->listen_masks, TRUE);
g_ptr_array_free(config->load_listen_masks, TRUE);
g_hash_table_destroy(config->listen_sockets);
config->listen_masks = NULL;
config->load_listen_masks = NULL;
g_slice_free(liPluginCoreConfig, config);
}
static void core_clean(liServer *srv, liPlugin *p) {
liPluginCoreConfig *config = (liPluginCoreConfig*) p->data;
guint i;
UNUSED(srv);
if (config->load_instconf) {
li_instance_conf_release(config->load_instconf);
config->load_instconf = NULL;
}
for (i = 0; i < config->load_listen_masks->len; i++) {
core_listen_mask_free(g_ptr_array_index(config->load_listen_masks, i));
}
g_ptr_array_set_size(config->load_listen_masks, 0);
config->load_failed = FALSE;
}
static gboolean core_check(liServer *srv, liPlugin *p) {
liPluginCoreConfig *config = (liPluginCoreConfig*) p->data;
UNUSED(srv);
return !config->load_failed;
}
static void core_activate(liServer *srv, liPlugin *p) {
liPluginCoreConfig *config = (liPluginCoreConfig*) p->data;
GPtrArray *tmp_ptrarray;
guint i;
if (config->instconf) {
li_instance_conf_release(config->instconf);
config->instconf = NULL;
}
if (config->inst) {
li_instance_set_state(config->inst, LI_INSTANCE_FINISHED);
li_instance_release(config->inst);
config->inst = NULL;
}
for (i = 0; i < config->listen_masks->len; i++) {
core_listen_mask_free(g_ptr_array_index(config->listen_masks, i));
}
g_ptr_array_set_size(config->listen_masks, 0);
config->instconf = config->load_instconf;
config->load_instconf = NULL;
tmp_ptrarray = config->load_listen_masks; config->load_listen_masks = config->listen_masks; config->listen_masks = tmp_ptrarray;
if (config->instconf) {
config->inst = li_server_new_instance(srv, config->instconf);
li_instance_set_state(config->inst, LI_INSTANCE_RUNNING);
}
}
static void core_instance_replaced(liServer *srv, liPlugin *p, liInstance *oldi, liInstance *newi) {
liPluginCoreConfig *config = (liPluginCoreConfig*) p->data;
UNUSED(srv);
if (oldi == config->inst && LI_INSTANCE_FINISHED == oldi->s_cur) {
li_instance_acquire(newi);
config->inst = newi;
li_instance_release(oldi);
}
}
static void core_handle_sig_hup(liEventBase *watcher, int events) {
liPluginCoreConfig *config = LI_CONTAINER_OF(li_event_signal_from(watcher), liPluginCoreConfig, sig_hup);
liInstance *oldi, *newi;
UNUSED(events);
if (NULL == (oldi = config->inst)) return;
if (oldi->replace_by) return;
INFO(oldi->srv, "%s", "Received SIGHUP: graceful instance restart");
newi = li_server_new_instance(oldi->srv, config->instconf);
li_instance_replace(oldi, newi);
li_instance_release(newi);
}
static gboolean core_init(liServer *srv, liPlugin *p) {
liPluginCoreConfig *config;
UNUSED(srv);
p->data = config = g_slice_new0(liPluginCoreConfig);
p->items = core_items;
p->handle_free = core_free;
p->handle_clean_config = core_clean;
p->handle_check_config = core_check;
p->handle_activate_config = core_activate;
p->handle_instance_replaced = core_instance_replaced;
config->listen_masks = g_ptr_array_new();
config->load_listen_masks = g_ptr_array_new();
config->listen_sockets = g_hash_table_new_full(li_hash_sockaddr, li_equal_sockaddr, NULL, _listen_socket_free);
li_angel_plugin_add_angel_cb(p, "listen", core_listen);
li_angel_plugin_add_angel_cb(p, "reached-state", core_reached_state);
li_angel_plugin_add_angel_cb(p, "log-open-file", core_log_open_file);
li_event_signal_init(&srv->loop, &config->sig_hup, core_handle_sig_hup, SIGHUP);
return TRUE;
}
gboolean li_plugin_core_init(liServer *srv) {
/* load core plugins */
return NULL != li_angel_plugin_register(srv, NULL, "core", core_init);
}