2
0
Fork 0
lighttpd2/src/plugin.c

68 lines
1.6 KiB
C

#include "plugin.h"
#include "log.h"
static server_option* find_option(server *srv, const char *key) {
return (server_option*) g_hash_table_lookup(srv->options, key);
}
gboolean parse_option(server *srv, const char *key, option *opt, option_set *mark) {
server_option *sopt;
if (!srv || !key || !mark) return FALSE;
sopt = find_option(srv, key);
if (!sopt) {
ERROR("Unknown option '%s'", key);
return FALSE;
}
if (sopt->type != opt->type) {
ERROR("Unexpected option type '%s', expected '%s'",
option_type_string(opt->type), option_type_string(sopt->type));
return FALSE;
}
if (!sopt->parse_option) {
mark->value = option_extract_value(opt);
} else {
if (!sopt->parse_option(srv, sopt->p->data, sopt->module_index, opt, &mark->value)) {
/* errors should be logged by parse function */
return FALSE;
}
}
mark->ndx = sopt->index;
mark->sopt = sopt;
return TRUE;
}
void release_option(server *srv, option_set *mark) { /** Does not free the option_set memory */
server_option *sopt = mark->sopt;
if (!srv || !mark || !sopt) return;
mark->sopt = NULL;
if (!sopt->free_option) {
switch (sopt->type) {
case OPTION_NONE:
case OPTION_BOOLEAN:
case OPTION_INT:
/* Nothing to free */
break;
case OPTION_STRING:
g_string_free((GString*) mark->value, TRUE);
break;
case OPTION_LIST:
option_list_free((GArray*) mark->value);
break;
case OPTION_HASH:
g_hash_table_destroy((GHashTable*) mark->value);
break;
}
} else {
sopt->free_option(srv, sopt->p->data, sopt->module_index, mark->value);
}
mark->value = NULL;
}