Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 
Stefan Bühler a5d3e11c1f [tests] add tests for mod_dirlist 7 maanden geleden
cmake [build] sync extra warning flags between cmake and autobuild 1 jaar geleden
contrib [mimetypes.conf] add text/markdown to utf-8 list, regenerate mimetypes.conf 4 jaren geleden
doc [doc] mod_fastcgi: extend php fastcgi example with physical file test 1 jaar geleden
include [core] move CGI environment creation to core 1 jaar geleden
src [core] encode path in li_vrequest_redirect_directory 7 maanden geleden
tests [tests] add tests for mod_dirlist 7 maanden geleden
.gitignore ignore CMakeLists.txt.user (qtcreator) 5 jaren geleden
CMakeLists.txt [cmake] handle include directories separately 5 jaren geleden
COPYING [doc] document core config and modules in tree 7 jaren geleden
Makefile.am [autotools] include cmake files in dist 7 jaren geleden
autogen.sh [autobuild] use autoreconf instead of calling tools manually; update .gitignore 7 jaren geleden
configure.ac [build] sync extra warning flags between cmake and autobuild 1 jaar geleden
diff-dist-git.sh [dist] add script to show differences between git and dist 7 jaren geleden
packdist.sh Fix packdist.sh to detect source directory 10 jaren geleden