5 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Stefan Bühler 78897a39b5 Implement client connection преди 10 години
  Stefan Bühler 3ab3fc6e62 Implement server part of libmanda преди 10 години
  Stefan Bühler 7a88d7a288 Add idlist, code basic message handling преди 10 години
  Stefan Bühler 87bb51239c Protocol update преди 10 години
  Stefan Bühler c39c6ee64b Initial commit преди 10 години