debug fastcgi streams while forwarding them https://redmine.lighttpd.net/projects/fcgi-debug
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

890 B

Description

Homepage: http://redmine.lighttpd.net/projects/fcgi-debug/wiki

fcgi-debug helps you to trace what happens with your fastcgi programs without having to strace them; it just sits between webserver and your fastcgi program and forwards all content while analysing it.

Usage

Example usage (assuming the binary is in build/fcgi-debug, starts a fastcgi server listening on port 1026):

spawn-fcgi -C 0 -p 1026 -n -- build/fcgi-debug /usr/bin/php5-cgi

Build dependencies

For running you probably want spawn-fcgi.

Build

git clone git://git.lighttpd.net/fcgi-debug.git
cd fcgi-debug
(mkdir build && cd build && cmake .. && make)