debug fastcgi streams while forwarding them https://redmine.lighttpd.net/projects/fcgi-debug
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

8 wiersze
152 B

  1. PROJECT(fcgi-debug C)
  2. CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8.2 FATAL_ERROR)
  3. SET(CMAKE_MODULE_PATH ${CMAKE_SOURCE_DIR}/cmake)
  4. ADD_SUBDIRECTORY(src build)