generic wrapper for event libraries https://redmine.lighttpd.net/projects/evcon
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

11 wiersze
225 B

prefix=@prefix@
exec_prefix=@exec_prefix@
libdir=@libdir@
includedir=@includedir@
Name: evcon-ev
Description: libev backend for event connector library
Version: @VERSION@
Requires: evcon
Libs: -L${libdir} -levcon-ev
Cflags: